ВАВИЛОН

ВАВИЛОН (аккадча Бабилу — кудай дарбазасы дегенден) —Евфрат д-нын жээгиндеги байыркы шаар, б. з. ч. 19—6-к-да Вавилониянын борбору. Аны б. з. ч. 539-ж. Персия падышасы Кир II, 331-ж. Александр Македонский басып алат. 312-ж. шаарды А. Македонскийдин кол башчысы Селевк каратат да, шаар калкын өзү курдур-ган жацы шаар Селевкияга көчүрөт. Байыркы Вавилон. Реконструкция. Ошондон кийин В. кедеринен кетип, б. з. 2-к-нда тарыхый ролун жоготот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *