ВАВИЛОВ Николай Иванович

ВАВИЛОВ Николай Иванович [13 (25). 11. 1887, Москва —26. 1. 1943, Саратов] — сов. генетик, географ, азыркы селекциянын ил. негиздөөчүсү, СССРдеги биол. ж-а а. ч. илимдерин жолго коюучулардын бири, коомдук ишмер. СССР ИАнын анык мүчөсү (1929; корр. мүчө, 1923), УССР ИАнын (1929) акад.,
ВАСХНИЛ-ге президент (1929—35) ж-а вице-президент (1935—40). 1926—35-ж. СССР БАКтын мүчөсү. 1931—40-ж. Бүткүл союздук геогр. коомдун президенти. 1911-ж. Москвадагы а. ч. ин-тун бүтүрүп, ошол эле ин-ттун дыйканчылык кафедрасына калтырылат. 1917-ж. Саратов ун-тинин проф., 1921—40-ж. Колдонмо ботан. ж-а селекция бөлүмүнө (ал 1930-ж. Өсүмдүк өстүрүү б-ча бүткүл союздук ин-тка — ВИРге айланган) башчы. В. дүйнөдөгү өсүмдүк ресурстарын изилдөө б-ча бОтан ашык мамлекетке ил. экспедиция уюштуруп, натыйжада ЗОО миңден ашык эгилме өсүмдүктөрдүн коллекциясын түзгөн. В-дун ил. эмгектери негизинен эгилме өсүмдүктөрдүн келип чыгышы ж-а иммунитет маселелерине арналган. Ал иммунитет б-ча ил. эмгеги ж-а гомологиялык катарлар законун ачкандыгы үчүн Лениндик сыйлыкты (1926), Афг-нда жүргүзгөн изилдоосү үчүн Н. М. Пржевальский атн. алтын медалды, селекциялык ж-а үрөнчүлүк иши үчүн Бүткүл союздук а. ч. көргөзмөсүнүн Чоң алтын медалын (1940) алган. 1967-ж. ВИРге В-дун ысмы берилип, 1955-жылы В. атн. сыйлык, 1968-ж. В. атн. алтын медаль белгиленген. Чыг.: Избр. произв., т. 1—2, Л., 1967.
Ад.: Резник С, Николай Вавилов, М., 1968; Библ. указатель печатных работ акад. Н. И. Вавилова, Л., 1967.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *