ВАВИЛОВ Сергей Иванович

ВАВИЛОВ Сергей Иванович [12(24). 3. 1891, Москва —25. 1. 1951, Москва] — сов. физик, мамл. ж-а коомдук ишмер, СССР ИАнын акад. (1932; корр. мүчө, 1931). 1914-ж. Москва ун-тин бүткөн. 1914—18-ж. аскер кызматында. 1918—32-ж. МГУда иштеген (1929-ж. проф.). 1918—ЗО-ж. Физика ж-а биофизика ин-тунун физ. оптика бөлүмүнүн башчысы. 1932-жылдан СССР ИАнын Физика ин-тунун директору. 1932—45-ж. Мамл. оптика ин-тунун ил. жетекчиси. 1945—51-ж. СССР ИАнын президенти. В. физ. оптика-ны, айрыкча люминесценциянын жаратылышын изилдеп, люминес-ценциялоочу эритмелердин теория-сын түзгөн ж-а анын кээ бир закон-дорун ачкан. Люминесценцияны практикада колдонууда да анын эмгеги зор. Жог. интенсивдүүлүктөгү жарык нурларынын, заттардын жука катмарына жутулган жарыктын ж-а тез ажыроочу жарык тобунун интерференция кубулушун изилдеген. Жарыктын микроструктурасын изилдөөгө арналган эмгектери кийинки жылдарда оптика илиминин эң көп ачылыштарына көмөк болду. В-дун жетекчилиги м-н көптөгөн сов. физик-оптиктер өсүп чыкты. Ал табият илиминин филос. маселелерине ж-а физика илиминин тарыхына да көп көңүл бурган. В. СССР Жог. Советинин (2—3-шайл.) депутаты, Бүткүл союздук саясий ж-а ил. билимдерди таратуу коомунун жетекчиси (1947) ж-а БСЭнин (Большая Советская Энциклопедия) 2-ба-сылышынын башкы редактору (1949-жылдан). В. 2 Ленин ордени, Кызыл Туу ордени м-н сыйланган. СССР мамл. сыйл. лауреаты (1943, 1946, 1951). В-дун ысмы Москвадагы СССР ИАнын Физ. проблема ин-туна ж-а Ленинграддагы Мамл. оптика ин-туна коюлган. 1951-ж. В. атн. алтын медаль белгиленген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *