ВАВИЛОВ ЗАКОНУ

ВАВИЛОВ ЗАКОНУ — люминесценциянын кванттык чыгышынын дүүлүктүрүүчү жарыктын толкун узундугуна көз карандылыгын аныктоочу закон. Эгер дүүлүктүрүүчү жарык толкунунун узундугу люминесценциянын максимум спектринин толкун узундугунан чоң болсо, люминесценциянын кванттык чыгышы өтө тез азаят. Бул кубулуш жарыктын квант теориясы б-ча люминесценция кезинде чыккан жарык квантынын саны жутулган жарык квантынын санына түз пропорция-лаш экендигин көрсөтөт. В. з. люминесценция берүүчү суюк ж-а катуу эритмелер, молекулалык кристаллдар ж-а жарыктын активатору жуткан кристаллофосфорлорго да колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *