Б

от123

Ноя 28, 2020

Б

Б — кыргыз алфавитиндеги экинчи тамга. Ал — үнсүз, жумшак, эринчил тыбышты туюндурган белги.

от 123