БОРОВСКИЙ Вацлав Вацлавович

БОРОВСКИЙ Вацлав Вацлавович [15(25). 10. 1871, Москва—10. 5. 1923, Лозанна] — сов. парт, ж-а мамл. ишмер, публицист, адабий сынчы. 1894-жылдан Компартиянын мүчөсү. Москва жог. тех. окуу жайында окуган (1891—97), студенттер кыймылына катышкан. 1894-жылдан Москва жумушчулар союзуна мүчө. Бир нече жолу камакка алынган. 1902-жылдан «Искра» газетасында иштеген. 1904-ж. РСДРП БКнын Одессадагы Түш. бк>-росун уюштурууга, РСДРПнин 3—4-съезддеринин ишине катышкан. «Вперёд», «Пролетариат», «Правда» газе-таларында иштеген. Россияда маркстик адабий сынга негиз салгандардын бири. В-дин декадентчил эстетикага ж-а ад-тка каршы жазган макалалары («Ашыкча адамдар», «Базаров жана Санин. Эки нигилизм», «Леонид Андреев» ж. б.) ад-ттын партиялык принцибин түшүндүрүүдө чоң роль ойногон. Ал Д. И. Писарев, В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, А. В. Кольцов, Н. В. Гоголь, А. И. Герцен ж-дөгү макалаларында өткөндөн калган прогрессчил мурастардын сабагын ж-а маанисин ачып берген. 1917-ж. Февр. рев-ясынаи кийин В. РСДРП (б) БКнын Стокгольмдогу Чет өлкөлүк өкүлдүгүнө башчылык кылган. 1917-жылдын ноябрынан Совет мамлекетинин Скандинавия өлкөлөрүндөгү элчиси, 1921-жылдан Италия-дагы полномочиелүү өкүлү. Ал Генуя (1922) ж-а Лозанна (1922—23) конф-яларында сов. делегацияга ген. секретарь болгон. В. Лозаннада ак гвар-диячылар колдуу болуп өлгөн. 1961-ж. эл аралык журналистикада эң мыкты чыг-лар үчүн В. В. Воровский атн. сыйлык белгиленди. Чыг.: Соч., т. 1—3, М., 1931—33.
Ад.: Луначарский А. В., В. В. Воровский как литературный критик, Собр., . соч., т. 8, М., 1967.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *