БАА МАСШТАБЫ

от123

Ноя 28, 2020

БАА МАСШТАБЫ — акчанын асыл металл (алтын) баасына айландыр-гандагы бирдиги. Ал асыл металлдын — алтындын туруктуу салмагын көрсөтөт. Мис, СССРде 1 сом 0, 987412 г таза алтынга барабар болуп, 100 тыйындан турат. Нарк чени адам эмгегинин коомдук маанисин көрсөтүп, асыл металлдын салмагын белгилейт.

от 123