БААТЫР

БААС (арабча сөзмө-сөз алганда — кайра жаралуу), к. Арабдардын социалисттик кайра жаралуу партиясы.

БААТЫР — 1) илгери түрк ж-а монгол элдеринде айрым кишилерге жоокердик эрдиги ж-а кызматы үчүн берилген атак. Б. эл-жерди жат баскынчы л ардан коргоп калуудагы эрдиги үчүн кылымдар бою эл оозунда айтылып калган. Рев-яга чейин кыргыздын ири манаптарынын көбү да өзүлөрүн Б. деп аташса, алардын мүдөөсүн коргоп, уруу «намысын» талашып, жоокерчилик кылган адамдар да Б. деп аталган. Бирок манаптар ж-а алардын союлун чапкандар жалпы эл арасында жек көрүмчү гана болушкан. Сов. доордо Б. деген түшүнүктүн мааниси түп-тамырынан өзгөрүп, орусча «герой» деген сөздүн маанисин алып калды. Совет мамлекетинин мүдөөсүн жактап, кан-жанын аябай эрдик көрсөткөн өлкөбүздүн гражда-нинине Советтер Союзунун Баатыры деген ардактуу наам берилет. Буга Россиядагы Граждандык согуштун (1918-20), Советтер Союзунун Улуу Ата Мекендик согушунун (1941-45) Б-лары, бейкут күндөрдө космос мейкиндигин изилдөөдө бөтөнчө эрдик көрсөтүшкөн учкуч-космонавттарыбыз мисал болот. Мындан тышкары Сов. Союзунда Б. деген түшүнүк өндүрүштө, илимде, мад-тта ж-а өлкөнүн эл чарбасынын башка тармактарында иштегендердин артыкча ийгиликтерин белгилөө үчүн да колдонулат. Андай адамдарга Социалисттик Эмгектин Баатыры деген наам берилет.

БААТЫР ЭНЕ, к. Көп балалуу эне.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *