БААТЫР СРЫМ

БААТЫР СРЫМ, Срым Датов (т. ж. белгисиз — 1802-ж. ченде ө. ) — казактын Байбакты уруусунан чыккан чоң бий. Жер маселесинин татаал-дашынан ж-а феод., колон, эзүү-дөн, султандардын зордук-зомбу-лугунан улам Кичи Жүздө чыккан көтөрүлүштү башкарган. Көтөрүлүш-түн негизги күчү дыйкандар болгон. Ага хан ж-а султандардан ыдык көргөн патриарх. -уруу ак сөөктөрү_да катышкан. Дыйкандар хан бийлигин жоюу үчүн күрөшүшсө, алар хандын бийлигин чектөөнү гана талап кылышкан. Падыша өкмөтү көтөрүлүш-чүлөрдүн талабына көнүп, 1786-ж. хан Нуралыны бийликтен четтеткени м-н, 1792-ж. Кичи Жүздө кайрадан хан бийлигин калыбына келтирген. Бул кыймылдын жаңыдан жогорулашын пайда кылган. Бирок бул учурда ^бийлердин көбү кыймылга катышпай калышат. Ушундан улам Б. С. өз алдынча күрөшө баштайт. Көтөрүлүшчүлөр 1797-ж. Кичи Жүздүн ханы Есимди өлтүрүшөт. Падыша өкмөтү буга жооп кылып көтөрүлүшчүлөрдү жазалоону уюштурат, амал кылып, Кичи Жүздө ханы жок хан кеңешин түзөт. Бул султандардын, бийлердин, старчындардын кызыкчылыктарына туура келгендиктен, алар ич ара биригишти күрөшүп жаткан эл масса-сына каршы чыгышат. Мына ушул жагдайга байланыштуу Б. С. күрөштү аягына чейин улантпай, 1797-ж. 29-августта хан кеңешинин жыйынына келип, күрөшүн токтоткондугун билдирген. Ал хан кеңешинин составына киргизилген. Бирок султандар-дын аңдуусунда калган Б. С. 1797-жылдын аягында Хивага качып кетүүгө мажбур болгон. Б. С-дын андан кийинки тагдыры белгисиз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *