БААЛУУ КАГАЗ

БААЛУУ КАГАЗ-капит, мамлекетте чыгарылуучу акция, облигация ж-а күрөө кагаз. Б. к. дивидент же процент түрүндө киреше алуу максатында ишкана капиталына капиталисттин салым кошкондугун же акча каражатын ссуда катары бергендигин далилдейт. Б. к. капитал болуп да саналат. Бирок ал-чыныгы капитал эмес, жалган капитал. Анткени ал эмгек продуктусу эмес, капит, кайталанма өндүрүш процессине катышпайт, ошондуктан анын наркы болбойт. Б. к. ссуда капиталын сактоо милдетин аткарат. Акция, облигация ж-а мамл. за-ёмдор да Б. к-га кирет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *