БААБЕДИН

от123

Ноя 28, 2020

БААБЕДИН (Бахауддин ысмынын кыргызча айтылышы)- 1) диний уламыш б-ча, Бухара ш-нын пиринин аты; О. Азия калктарынын дастандарындагы каармандар кыйынчылыкта Б-дин атын айтып, андан жардам сурап жалынат. 2) Кандайдыр бир кырсыктан, апаттан, балакеттен кутулганда, берилүүчү садага же курмандыкка чалынуучу жандык.

от 123