А

0700949180
номурга
50 бирдик.

Гезит, Китептерди тоолугу менен окуйм десен

Орусия, Казакстандагылар үчүн
QIWI-кошелек биерде

Квитанцияны жана атыңы
Ватсапка жаз

A-1) латын, орус жазма-чиймесин урунган элдердин, асыресе кыргыз элинин алиппесиндеги биринчи тамга. Ал адегенде байыркы финикия жазмасында жаралып, андан байыркы грек жазмасы аркылуу латын ж-а орус алфавитине өткөн. Бу тамга кыргыз адабий тилинде кең, жоон, эринсиз үндүү тыбышты туюндурат. 2) Түпкү теги грекче, айрым чет элдик сөздөрдүн башында турган «а» (үндүүлөрдүн астында «ан» формасын алат) кыргызча «-сыз» мүчөсүндөй терс маанини түшүндүрөт. Мис, ассиметрия — симметриясыз, анаэробиоз — аэробиозсуз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *