АЯЛДАР БӨЛҮМҮ

от123

Июн 26, 2020

АЯЛДАР БӨЛҮМҮ — жумушчу ж-а дыйкан аялдарды социализмдин духунда тарбиялоо, аларды мамл. ж-а чарб. курулушка активдүү катыштыруу максатында РКП (б) БКнын чечими м-н парткомдордун алдында түзүлгөн бөлүм. 1918-ж. декабрда аялдардын арасында агитация-пропаганда жүргүзүү б-ча комиссиялар катары түзүлүп, 1919-ж. сентябрда парткомдордун алдындагы бөлүмгө айланды. Аялдар арасында иш жүргүзүү маселесине РКП(б)нин 9, 11, 12, 13съезддери зор көңүл буруп, бул ишти жалпы парт, иштин составдуу бөлүгү деп көрсөткөн. 1918-ж. 12-ноябрда Түркстан крайкомунун алдында аялдар арасында иштөө б-ча бөлүм түзүлгөн. Кырг-нда алгачкы аялдар бөлүмдөрү 1919-20-ж. Пишпек, Каракол уезддик-шаардык, Ош округдук, Беловодский волостук комитеттеринин алдында түзүлгөн. А. б. өз милдеттерин орундаткандыктан, ВКП (б) БК 1929-ж. А. б-үн жойду. Бирок О.Азия респ-каларынын алдында аялдар сектору сакталып, ал 1929-жылдан 1934жылга чейин иштеп турду. 1943-ж. ВКП (б) БК О. АЗИЯ респ-каларындагы аялдар арасында иш жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алып, А. б. кайрадан уюштурулду. Ал бөлүм 1954жылга чейин иштеди.» Андан бери аялдар арасында жүргүзүлүүчү иш жалпы парт, иштин бир бөлүгү катары жүргүзүлүп келатат.

от 123