АЯЛДАРДЫН ДЕЛЕГАТТЫК ЧОГУЛУШТАРЫ

АЯЛДАРДЫН ДЕЛЕГАТТЫК ЧОГУЛУШТАРЫ (АДЧ) — 20-30-ж. СССРде болгон аялдар кыймылынын негизги формасы; жумушчу, дыйкан, кызматчы аялдар үчүн ишканаларда ж-а үй кызматындагы аялдар үчүн Жерг. советтердин алдында уюшулган. Буларга катышуучу делегаттар аялдардын жалпы жыйналыштарында 1 жылдык мөөнөткө шайланып, ар бир делегаттык чогулуштун составы 70 аялдан ашкан эмес. АДЧта лекциялар окулуп, саясий ж-а маданийагартуу темаларында аңгемелер өткөрүлгөн, сов. мекемелердин жетекчилеринин докладдары коюлган. Докладдарды талкуулоо, кемчиликтерди сынга алуу ж-а өз сунуштарын киргизүү аркылуу делегат аялдар мамл. ишке тартылган. Алар Советтердин секцияларына катышып, багары жок балдарга, жарадар же оорулуу кызыл аскерлерге жардам көрсөтүү, энеликти ж-а балалыкты сактоо, коомдук тамак-аш ишканалары ж-дө кам көрүү сыяктуу милдеттер аткарган. Иштеген иштери ж-дө өздөрүн шайлаган аялдар чогулуштарында отчет берип турушкан. Эмгекчи аялдардын калың катмары коомдук турмушка, соң. курулушка тартылган. Кырг-нда 1925-ж. АДЧтын составында 971 аял болгон, ал эми 1931-ж. делегаттык 170 чогулушта 6099 делегат аял иштеген, булардын 40% кыргыз аялдары эле. Кырг-нда да бүт өлкөдөгүдөй эле АДЧ аялдар укугун коргоодо, эмгекчи аялдардын калың катмарын мамл. иштерге мобилизациялоодо парт, органдардын бекем таянычы болгон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *