АЯЛДАРДЫН ДЕЛЕГАТТЫК ЧОГУЛУШТАРЫ (АДЧ) — 20-30-ж. СССРде болгон аялдар кыймылынын негизги формасы; жумушчу, дыйкан, кызматчы аялдар үчүн ишканаларда ж-а үй кызматындагы аялдар үчүн Жерг. советтердин алдында уюшулган. Буларга катышуучу делегаттар аялдардын жалпы жыйналыштарында 1 жылдык мөөнөткө шайланып, ар бир делегаттык чогулуштун составы 70 аялдан ашкан эмес. АДЧта лекциялар окулуп, саясий ж-а маданийагартуу темаларында аңгемелер өткөрүлгөн, сов. мекемелердин жетекчилеринин докладдары коюлган. Докладдарды талкуулоо, кемчиликтерди сынга алуу ж-а өз сунуштарын киргизүү аркылуу делегат аялдар мамл. ишке тартылган. Алар Советтердин секцияларына катышып, багары жок балдарга, жарадар же оорулуу кызыл аскерлерге жардам көрсөтүү, энеликти ж-а балалыкты сактоо, коомдук тамак-аш ишканалары ж-дө кам көрүү сыяктуу милдеттер аткарган. Иштеген иштери ж-дө өздөрүн шайлаган аялдар чогулуштарында отчет берип турушкан. Эмгекчи аялдардын калың катмары коомдук турмушка, соң. курулушка тартылган. Кырг-нда 1925-ж. АДЧтын составында 971 аял болгон, ал эми 1931-ж. делегаттык 170 чогулушта 6099 делегат аял иштеген, булардын 40% кыргыз аялдары эле. Кырг-нда да бүт өлкөдөгүдөй эле АДЧ аялдар укугун коргоодо, эмгекчи аялдардын калың катмарын мамл. иштерге мобилизациялоодо парт, органдардын бекем таянычы болгон.

от 123