АЯК КҮҮЛӨР

АЯК КҮҮЛӨР — аспаптын аяк жагынан (комуздун моюнунун капкагына бириккен жеринен саал өйдөрөөк) басылып чертилген күүлөрдүн бир түрү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *