АЯК КҮҮЛӨР

от123

Июн 26, 2020

АЯК КҮҮЛӨР — аспаптын аяк жагынан (комуздун моюнунун капкагына бириккен жеринен саал өйдөрөөк) басылып чертилген күүлөрдүн бир түрү.

от 123