АЯК КҮҮЛӨР

АЯК КҮҮЛӨР — аспаптын аяк жагынан (комуздун моюнунун капкагына бириккен жеринен саал өйдөрөөк) басылып чертилген күүлөрдүн бир түрү.