АЯК КАП

от123

Июн 26, 2020

АЯК КАП — идиш-аяк сактай турган буюм. Көчмөн тиричиликте керектелген. Боз үйдүн эпчи жагындагы керегеге илинген. А. к. байыркы замандарда кулун м-н койдун терисинен, кийиздей, таардан жасалчу, экен, кийинчерээк баркыттан жасала баштаган. А. к-тын көрүнөө бети сайма, түрдүү сүрөттөр м-н кештелене турган. Ая чарчы, жарым тегерек формада, кээ бири жапкычтуу болгон.

от 123