АЯЗ-КАЛА

от123

Июн 26, 2020

АЯЗ-КАЛА — б. з. 2-4-к-на таандык археол. урандылардын комплекси. Кара-Калпак АССРинин Бируни р-нунда, 1939-40-ж. С П. Толстов жетекчилик кылган Хорезм археол. экспедиңиясы изилдеген. Казуу учурунда кушан карапалары, эмгек куралдары, тыйындар ж. б. табылган. А.-к. комплексинин сепшшнде мунаралардын үчөө азыр да бар.

Ав.: Толстов С. П., Древний Хорезм, М., 1948; его же, По следам древнехорезмийской цивилизации, М., 1948.

от 123