АЮУ ЧАЧ

АЮУ ЧАЧ (Prangos pabularia) — чатырдуулар тукумунун шашыр (Prangos) уруусунун бир түрү, көп жылдык чөп. Узун, казык тамырлуу; негизги тамыры бир нече жылда 2 ж ге чейин жетет. Сабагы тик, бийикт. 60-175 см, бутактуу. Тамырлаш жалбырактары көп, чоң ичке бөлүкчөлөргө бөлүнгөн. Топ гүлү 10-20 нурчалуу чатырча. Мөмөсү — кош урук, быржыктуу, жаргакча жээктүү. Көктөйүндө мал жебейт, куураганда тоют болот. Бирок тоют катары тамырлаш жалбырактары гана пайдаланылат. Кырг-ндын Чаткал, Фергана, Ат-Ойнок кырка тоолорунда кеңири таралган. О. Азияда, о. эле Гималаи тоосунда өсөт. Жерг. калк тамырынын кайнатмасы м-н малдын котурун айыктырууга аракет кылып келишкен. Анын мите кенелерди өлтүрө тургандыгы да ил. жактан далилденген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *