АЭРОФОТОТОПОГРАФИЯ

АЭРОФОТОТОПОГРАФИЯ — аэро сүрөттөр б-ча топографиялык карталарды түзүү методдорун изилдөөчү илимдин тармагы. А-да айкалыштырылган (комбинацияланган) ж-а стереотопогр. деген эки метод колдонулат. Биринчисинде картанын контурдук бөлүгү аэро сүрөттөрдүн негизинде түзүлүп, ал эми жер бетинин түзүлүш рельефи мензулдук съемка б-ча түшүрүлгөн горизонталдар м-н көрсөтүлөт. Экинчиси — контурлар ж-а 1: 2000 ж-а андан кичине масштабдагы топогр. карталарды түзүүдө негизги метод, анда горизонталдар аэро сүрөттөрдөн фотограмметриялык жол м-н чийилет. Стереотопогр. съемканын негизги процесстерине: аэро сүрөттөрдү тартуу, фотографиялык ж-а талаадагы топогр.-геод. иштерди жүргүзүү, о. эле фот.ограмметриялык иштетүүлөр кирет. Топогр.-геод. иштерде аэро сүрөттөгү даана көрүнгөн кээ бир чекиттердин (нерселердин) геод. координаттары талаада аныкталат. Бул жер бетиндеги геод. координаталарды аныктоочу чекиттердин саны түзүлүүчү картанын масштабына, жердин физика-геогр. шартына ж-а аэро сүрөттүн сапатына жараша болот.

Ад.: Веселовский Н. Н., Аэрофототопография, М., 1958; Коншин М. Д., Аэрофотограмметрия, М., 1967.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *