АЭРОФИТТЕР

АЭРОФИТТЕР (аэро… ж-а гр. phyton — өсүмдүк) — дарактардын бутактарында ж-а таштардын беттеринде өсүп, керектүү азык-заттарын атмосферадан алуучу өсүмдүктөр. А-ге тропиктик токойлордо өскөн кай бир гүлдүү өсүмдүктөр кирет. А-дин тамыры өскөн жерине бекип туруу үчүн гана керек (к. Эпифиттер). А-ге жөнөкөй тузулуштуу өсумдуктөрдөн эңгилчектердин көпчүлүгү, кээ бир мохтор, балырлар кирет. Кургакчылык мезгилде аэрофиттүү эңгилчектер ж-а мохтор толук кургап калууга да туруштук берет. Мында алар анабиоз абалында болот.