АСТРА

от123

Дек 11, 2020

АСТРА (Aster ж-а Callistephus) — татаал гүлдүүлөр тукумундагы өсүмдүк. Көп жылдык ж-а бир жылдык тукумдары бар. Көп жылдыгы Түн. Америкада кеңири таралган. А-нын 200гө жакын түрүнөн СССРде 12 түрү өсөт. Алардын ичинен алыш А-сы, Европа А-сы көп өстүрүлөт. Альпы А-сы Кырг-ндын тоолорунда да учурайт. Көп жылдык А. арбын сабактан, тик чыгат. Бийикт. 20-150 см. Гүлү ак, кызыл, сары, көгүш. Гүлдөө мезгилине жараша эрте (май-июнь), кечирээк (июль-август) ж-а кеч гүлдөөчү сортторго бөлүнөт. Көп жылдык А. көчөт ж-а урук аркылуу көбөйтүлөт. Бир жылдык А. Кытай м-н Япониядан чыккан. Сабагына, гүлүнө жараша бир канча сорту бар. Кооздук үчүн, көбүнчө тармал гүлдүү, пион, роза сымал, комета, төө куш канаты ж-а амер. А-сы өстүрүлөт.

от 123