АСТРАХАНЬ КӨТӨРҮЛҮШҮ

АСТРАХАНЬ КӨТӨРҮЛҮШҮ (1705- 06) ч- Астрахандагы стрелецтердин, солдаттардын, посад калкынын ж-а мал айлардын ф е о да л д а рга каршы чыгуулары. Анын себеби: налогдордун улам көбөйүшү м-н эзүүнүн күчөшү, жерг. башкаруучулардын, гарнизондогу офицерлердин ээнбаштыгы ж-а зордук-зомбулугу болгон. Воевода Т. Ржевский туз үчүн налогду өз билгениндей көбөйтүп, жаңы налогдорду (мончо, меш ж. б. үчүн) салган. Товарлардын баасы бир нече эсе кымбаттаган. Солдаттар м-н стрелецтердин маянасы азайган, аларды офицерлер өз жумуштарына жумшачу болгон. Көтөрүлүштүн чыгышына Петр 1нин Орусча кийим кийүүгө ж-а сакал коюуга тыюу салуу ж-дөгү указы да түздөнтүз түрткү болгон. Ошол указды Ржевский бөтөнчө ырайымсыздык м-н аткарган, кишилердин сакалдарын жулдурган. А. к. 1705-ж. 30-июлдун түнүндө башталган. Стрелецтер м-н солдаттардын отряддары шаардын кремлине кирип барышып, «башкаруучу кишилерди», бөтөн жерлик офицерлерди кыра башташкан. Көтөрүлүшкө- астрахандык стрелецтер Иван Шелудяк м-н Прохор Носов, балык ишканасынын ээси, соодагер Яков Носов ж. б. жетекчилик кылышкан. Көтөрүлүшчүлөргө шаардын бардык калкы дээрлик кошулган. Бийлик шаардык чогулуштун колуна өткөн, ал старпшналардын советин шайлаган. Жаңы налогдор алынып ташталган, стрелецтер м-н солдаттардын маянасы көбөйтүлүп, чет өлкөлүктөрдүн кийимдерин кийүү ж-а сакал кырдыруу ж-дөгү указ жокко чыгарылган. Бирок көтөрүлүшчүлөр Москваны көздөй баратканда Царицындын жанында талкаланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *