АСТИГМАТИЗМ

АСТИГМАТИЗМ (я…, гр. stigme-чекит) — оптикалык системанын кемчиликтеринин бир түрү. А-ге ээ болгон линзадан өткөн нурдун сүрөттөлүшү чекит болбостон, бири биринен кандайдыр бир аралыкта, түрдүү тегиздиктеөз ара тик жайланышкан кесинди түрүндө болот, к. Оптикалык системанын аберациясы.

АСТИГМАТИЗМ (көздүн)-бир

көздө жарыктын чагылып сынышынын айкалыштырылышы же анын бир түрүнүн ар түрдүү баскычтары. А. көздүн тунук кабыгынын текши эместигинен ж-а чечекейдин ар кандай формада болушунан пайда болот. Бул кемчиликтер көзгө жасалган ар кандай операциялардан, көздүн майып болуусунан, сезгенүүсүнөн, кээде тубаса кемтик катары кездешет. Көздүн тунук кабыгынын ар кандай меридиандарынын жарыкты чагылтып көрсөтүү күчү ар башка болгондуктан, адам карап турган нерседен чыккан нурлар көздүн торчо кабыгына сүрөттөлүунү бир чекитке эмес, чачыранды берет. А. үч түрлүү болот: жөнөкөй, татаал ж-а аралаш. Булар атайын аппараттар м-н аныкталат. Татаал көз айнек кийгенде, көздүн көрүшү оңолот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *