АСТЕНОСФЕРА

от123

Дек 11, 2020

АСТЕНОСФЕРА (гр. asthenes — начар, сфера)-Жердин мантиясынын үстүңкү бөлүгүндөгү катуулук, бекемдик ж-а илээшкектик касиеттери төмөнүрөөк даражадагы катмар. Ал континенттерде жер бетинен 100 км, океандардын түбүнөн 50 км тереңдикте орун алып, төмөнкү чеги 250-350 км гө жетет. А-да сейсмикалык толкундар башка катмарларга салыштырганда » жайыраак тарай тургандыгы геофиз. изилдөөлөрдүн негизинде аныкталган. А. жанар тоолордун пайда болуусуна ж-а жер кыртышындагы тектон. кыймылдарга себепчи болот.

от 123