АСТАТ

от123

Дек 11, 2020

АСТАТ (лат. Astatium), а с т а т и н, At — Д. И. Менделеевдин мезгилдик системасынын VII тобунда жайланышкан радиоактивдүү хИм. элемент. Ат. н. 85, туруктуу изотобу жок. Туруктуураагы 210At (жарымына ажыроо мезгили Т’/г = 8,3 с). Вйсмутка а нурун таасир кылганда, А-тын радиоактивдүү изотоптору алынат. Биринчи жолу 1940-ж. Э. Сегре, Т. Корсой, У. Мак-Кензи 211At изотобун алышкан. А. хим. касиеттери жагынан полонийге да, йодго да окшош, б. а. металл^ дык ж-а металлоиддик касиетке ээ. Ал галогендер сыяктуу эрибеген тузду AgAt пайда кылат ж-а йод сыяктуу AgI03 беш валенттүү абалга чейин кычкылданат AgAt03. А. күкүрттүү суутектин таасиринен чөгөт, күкүрт кычкыл зритмелеринен аны цинк сүрүп чыгарат ж-а электролизде катодго тартылат. Вакуумда ж-а кадимки шартта оңой бууланат, металлдарга Ag, Au, Pt жакшы сиңет. Бул касиеттери А-ты бөлүп алууга мүмкүндүк берет.

от 123