АСТАТИКАЛЫК ЭЛЕКТР ӨЛЧӨГҮЧ ПРИБОР — өлчөөчү механизми сырткы магнит талаасынын таасирин мүмкүн болгон чекке чейин төмөндөтүүчү астатикалык схема б-ча жыйналган прибор. Бул прибордо эки бирдей кыймылдуу бөлүгү өз ара бириктирилип жалпы окко орнотулган (мис, электромагниттик түрмөк) магнит талаасы ага таасир этип, бир учурда өз ара карама-каршы багытталган айлаңдыруучу моментти пайда кылып, системаны тең салмактап турат. Приборго СССР ө. ж. ишканалары чыгарып жаткан ACT тибиндеги амперметрлер, АМВ тибиндеги волмметрлер, АСД тибиндеги ваттметрлер кирет. А. э. ө. п. көбүнчө турактуу ж-а өзгөрүлмө токтун тизмектеринде лаборат. өлчөөлөрдү жүргүзүүдө колдонулат.

от 123