АСТАТИКАЛЫК ЖӨНДӨӨЧҮ СИСТЕМА

АСТАТИКАЛЫК ЖӨНДӨӨЧҮ СИСТЕМА — ө. ж. установкаларында жөндөөнүн катасы нөлгө умтулган автоматтык башкаруу системаларынын иштөө тартибин автоматтык жөндөөчү система. Бир эле автоматтык жөндөө системасы козгоочу таасирге карата — статикалык, башкаруучу таасирге карата астатикалык болуп бөлүнөт. Мис, башкаруучу таасиринин мааниси турактуу болгон автоматтык стабилдештирүүчү системалар — козгоочу таасирге карата, ал эми ээрчүүчү системалар башкаруучу таасирге карата астатикалык болот. А. ж. с. сырттан кандай таасир берилсе да, жөндөлүүчү чоңдукту бир гана мааниде кармап туруучу жөндөгүч аркылуу аткарылат. Бул үчүн жөндөгүчтүн схемасына интегралдоочу звено* лор киргизилет. Удаалаш кошулган ушундай звенолордун саны жөндөгүчтүн астатизминин даражасын көрсөтөт. Ө. ж. системаларында негизинен 1-даражадагы астатизмдүү жөндөгүчтөр ээрчүүчү системаларда ылдамдык ж-а ылдамдануу б-ча пайда болгон каталарды азайтууда колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *