АСТАТИКАЛЫК ЖӨНДӨГҮЧ

АСТАТИКАЛЫК ЖӨНДӨГҮЧ — жөндөлүүчү чоңдуктун туруктуу маанисин жүккө (астатикалык жөндөөгө) көз каранды эмес ж-а статизминин чоңдугун нөлгө барабар кылып жөндөөчү жөндөгүч. Жөнөкөй А. ж. системасында суюктуктун сарп болушуна (көбөйүп же азайып) жараша калкыгыч жогорулап же төмөндөп, үстүңкү же астынкы контактка тийип турат. Натыйжада электр кыймылдаткычы ишке киришип, жапкычты ачып же жабуу м-н суюктуктун агып чыгышын жөнгө салат. к. Астатикалык жандоочу система.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *