АССОЦИАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ — өсүмдүктөр коомдоштугун, б. а. фитоценоздорду классификациялоодо колдонулуучу негизги таксономиялык бирдик; чөйрөнүн окшош шарттарында өсүмдүктөрдүн өз ара байланыштары ж-а флоралык составы м-н түзүлүшү бирдей болгон өсүмдүктөр коомдоштугунун жыйындысы. Мис, Кырг-ндын талааларында ак шыбак А-сында ак шыбак үстөмдүк кылат. Жазында жазгы ыраң чөптөр көбөйгөндүктөн, түрлөрү 50- бОка жетет. Түзүлүшү эки ярустуу (катмарлуу). Биринчиси 40-50 см ге чейин, экинчиси 10-15 см ден ашпайт. Жыл мезгилине жараша А-нын сырткы көрүнүшү түрдүү болушу мүмкүн. Жер үстүнүн өсүмдүктөр м-н жабылышын А. проценттеп белгилейт. А. андагы үстөмдүк кылган өсүмдүктөргө карай аталат. А-ны аныктоодо орус илимпоздору Г, Ф. Морозов, В. Н. Сукачев, В. В. Алёхин, А. П. Шенниковдор чоң салым кошкон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *