АССОЦИАЦИЯ

от123

Дек 11, 2020

АССОЦИАЦИЯ (лат. associatio — кошулуу, биригүү) — 1) мекемелердин, уюмдардын же жеке адамдардын жалпы чарбачылык, саясий, ил., маданий маселелер б-ча бир максатка биригиши. 2) Психологияда А.- сырткы ж-а ички дуүлуктүргүчтөрдүн таасиринен болчу адамдын психикалык процесстери м-н кыймыл аракеттеринин байланышы. А. адамдын мурдагы тажрыйбаларынын негизинде пайда болуп, заттар м-н кубулуштардын мейкиндик-убакыт катнаштары м-н (мейкиндик м-н убакыт ичиндеги байланыш А-сы, мис, жаз ж-а чөптүн чыгышы) алардын окшоштугун (окшоштук А-сы, мис, жалбырактын шуудурашы ж-а адамдын шыбыры) же карама-каршылыгын чагылдырышы мүмкүн (карама-каршылык А-сы, мис, күн м-н түн, карылык ж-а жаштык) . 3) Экономикада. Монополиянын формасы. 2-дүйн. согуштан кийин мындай уюмдар — мамл.-монополиялык бирикмелер айрыкча өнүктү. 1951-ж. көмүр ж-а болот б-ча европ. бирикме пайда болду. 1957-ж. Европалык экономикалык бириктештик (ЕЭС) — «Жалпы рынок» тү*зүлгөн. 1960-ж. эл аралык мамл.-монополиялык жаңы бирикме — Европалык эркин соода ассоциациясы (ЕАСТ) уюштурулган. Азыр эл аралык мамл.монополиялык бирикмелер барган сайын көбүрөөк түзүлүүдө. Эл аралык мамл.-монополиялык бирикмелер өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүүгө белгилүү көмөк көрсөтөт, бирок импер. карама-каршылыкты өөрчүтүп, эмгекчилерди эксплуатациялоону күчөтөт; начарларга үстөмдүк кылуу куралы, капит. рынокторду бөлүштүрүүнүн жаңы формасы болуп отурат.

от 123