АССОЦИАТИВДҮҮ ЭСКЕ ТУТУУЧУ ТҮЗҮЛҮШ — цифралуу эсептегич машинанын информацияны белгилүү адрес б-ча издебестен, ага тийиштүү өзүнчө белгиси аркылуу издөөчү эске тутуучу түзүлүшү, к. Эске тутууну тузулуш.

от 123