АССОЦИАТИВДИК

от123

Дек 11, 2020

АССОЦИАТИВДИК (лат. associatio — бириктирүү) — атайын жол м-н аныкталган айрым матем. амалдардын касиети. Сандарды (матрицаларды) кошуу ж-а көбөйтүү А. касиетке ээ болот да, сандар үчүн төмөндөгүдөй теңдештиктер м-н туюнтулат: (а’+в) + + с = а+(в-{-с); (ав)с = а(вс). Векторлорду көбөйтүү, сандарды кемитүү, бөлүү амалдары А. касиетке ээ болбойт. А. закону группалар теориясынын аксиомаларынын бири катары эсептелет.

от 123