АССОЦИАТИВДИК ПРОГРАММАЛОО — цифралуу эсептегич машиналардын (ЦЭМ) эске тутуучу түзулүштөрүндө сакталуучу маалыматтардын ортосундагы ассоциативдик байланыштарды программалуу ишке ашырууга негизделген информациялык логикалык маселелерди чыгаруу жолдорунун жыйындысы. А. п. эсептеп чыгаруу процессинде составы ж-а саны өзгөрө турган ар кандай объектилер ж-дөгү информацияларды логикалык жактан иштеп чыгууда, берилүүчү маалыматтардын көлөмүн мурдатан аныктоого мүмкүндүк болбогондо ж-а машинанын эске тутуучу түзүлүшүнүн көлөмүн так бөлүштүрүүдө колдонулат. Кандайдыр бир белгилери б-ча бириктирилген маалыматтардын ар кандай тобу А. п-чу тизме деп аталат. ЦЭМдин эске тутуучу түзүлүшүндө удаалаш же тизмектүү тизме уюштурулат. Байланыш адреси тизменин мүчөлөрү м-н бирге сакталып, ошол тизменин кийинки мүчөсүнүн ээлеген ордун көрсөтөт. Тизмелерди уюштуруунун тизмектүү жолу башка мүчөлөрдүн ордун алмаштырбастан жаңы мүчөлөрдү кошуп эсептөөгө ж-а керексиз мүчөнү эсептөөдөн чыгарып таштоого мүмкүндүк берет. А. п-ну колдонуу өндүрүштү пландаштырууну, матерйалдык-тех. жабдууну, ил. тех. информациянын түрдүү машиналар, приборлор ж-дөгү маалыматтарды издөөнү тездетүүгө мүмкүндүк берет.

от 123