АССОЦИАНИЗМ

от123

Дек 11, 2020

АССОЦИАНИЗМ, ассоциативдик психология — психология илиминдеги турмуштагы бардык психикалык процесстин болуу себебин түшүндүрүүчү башкы принцип ассоциация болуу керек деген багыт. А-ди жактоочулар адамдардын жүрүш-турушундагы, аң-сезиминдеги өзгөрүүлөргө анын себебин билүү аркылуу мамиле кылуу керек деген эрежени бекемдөөгө тырышышкан. Алар организмдин тышкы дүйнө м-н өз ара жатышы механика закону б-ча ишке ашырылган соң, идеялардын байланышы да ушул закон б-ча деп болжошкон. Бул жобону 1-жолу Т. Гоббс кийирген,: кийин аны Б. Спиноза өнүктүргөн. «Ассоциация» деген терминди 1-болуп Дж. Локк колдонгон (1698). 18-к-дын ортосунда англ. философ Д. Гартли ассоциация табигыйилимий закон катары универсалдуу деген идеяны өнүктүргөн. Бул багытка каршы англ. философтор Д. Беркли м-н Д. Юм идеалисттик А. чыгарышкан. Алар психикалык элементтердин байланыштары субъективдүү гана деп чыгышкан, А-дин концепциялары шарттуу рефлекстер ж-а бихевиоризм ж-дөгү илимдин жаңы физиол. негизинде кайра түзүлдү. Кээ бир психол. мектептер А-ди механизм ж-а атомизм үчүн, аң-сезимдин бүтүндүгүн ж-а активдүүлүгүн түшүндүрүүгө жөндөмсүздүгүн туура сынга алган.

от 123