АССИМИЛЯЦИЯ

АССИМИЛЯЦИЯ (геологияда) — магма м-н анын айлана-чөйрөсүндөгү тоо тектердин өз ара аракеттенишуү (эрүү, эритүү, сиңирүү ж. б.) процесси. Магма жогору көтөрүлгөндө, жанаша жаткан тоо тектерди ж-а магмага түшкөн алардын бөлүкчөлөрүн бүт жө жарым-жартылай эритип, өзүнүн составын д. у. с. касиеттерин өзгөртөт. О. эле жанаша жаткан тоо тектер өзгөрүүлөргө учурап, алардан жаңы тек келип чыгат. Кээде тоо тектин кесек бөлүкчөлөрү магма м-н аралашып, ксенолитти пайда кылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *