АССИМИЛЯЦИЯ

от123

Дек 11, 2020

АССИМИЛЯЦИЯ же анаболизм (биол.)- организмдерге таандык процесс; зат алмашуунун бир тарабы. А. организмдердин сырткы чөйрөдөн өздөрүнө керектүү ар кандай орг. же орг. эмес заттарды алуу м-н жашоосун, өсүп-өнүгүшүн камсыз кылат. Бардык тирүү организмдер үчүн энергиянын биринчи булагы — күн нуру. Жер жүзүндө жашоочу ар түрдүү организмдерди энергия булагын пайдаланышына жараша 2 топко (автотрофтуу ж-а гетеротрофтуу) бөлүүгө болот. 1-тоитогу жашыл өсүмдүктөр күн нурун пайдалануу м-н орг. эмес заттардан (С02 ж-а Н20 ж. б.) орг. кошулмаларды (углеводдорду, белокторду, аминокислоталарын ж. б.) пайда кылат. 2-топтогу организмдер даяр орг. заттарды энергиянын булагы же өз денесин түзүүчү материал катарында пайдаланат. Зат алмашууда диссимиляция процесси да үзгүлтүксүз жүрөт. Мис, адамдын денесинде белоктор болжол м-н 2,5 жылда жаңырып турат. А. көбүнчө жаш жаныбарларда ж-а өсүмдүктөрдүн вегетация мезгилинде күчтүү болот.

от 123