АССИМИЛЯЦИЯ

от123

Дек 11, 2020

АССИМИЛЯЦИЯ (этнографияд а) — эне тилинин, мад-тынын, улуттук аң-сеэиминин жоюлушунан улам бир элдин экинчи бир элге сиңип кетиши. Көп өлкөлөрдө улуттук ж-а диний теңсиздиктин шарттарында А. зордук жолу м-н жүргүзүлгөн. Адегенде Австрия империясында, кийинчерээк Австрия-Венгрияда, падышалык Россияда ушундай болгон. Мындай аралашуулар азыр да кээ бир капит. өлкөлөрдө (Испания, Греция) жүрүп жатат. Саны аз улуттары бар бир катар өлкөлөрдө табигый А. жүрүүдө. СССРде ж. б. соң. өлкөлөрдө бардык элдердин толук тең укуктуулугунун шартында, кээ бир кичине элдер, эзелтен берки экон. ж-а маданий обочологонуудаң арылып, табигый түрдө ирирээк этникалык жалпылыктарга кошулууда.

от 123