АССЕНИЗАЦИЯ

от123

Дек 11, 2020

АССЕНИЗАЦИЯ (фр. assainissement) — шаарларды булганычтыктан тазалоонун эски системасы. Азыркы шаарларда ал канализация аркылуу жүргүзүлөт.

от 123