АКШнын ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ (АДП) — АКШнын монополисттик капиталынын негизги эки партиясынын бири. 1828-ж. түзүлгөн, Адегенде Түштүктүн кул ээлөөчү плантаторлорун, алар м-н байланышкан Түндүктүн буржуазиясынын айрым бөлүгүн, фермерлердин бир кыйла тобун ж-а майда буржуазияны бириктирип турган. 1828-ж-дан 1861ж-га чейин АДП башкаруучу партия болгон. 1861-65-ж-дагы гражд. согуштан кийин АДП м-н Респ. партиянын ортосундагы айырма тездик м-н жоюлуп, импер. доордо бул экөө тең монополисттик капиталдын саясий уюму болуп калган. 1861-1969жылдар ичинде 44 жыл бийликте болду. АДПнын туруктуу мүчөсү болбойт. Чындыгында партияны штаттарда, шаарларда ж-а графтыктарда иштеп жаткан ар түрдүү рангадагы жетекчи адамдардан турган партиялык аппарат гана түзөт. Съезди 4 жылда бир болуп, президенттикке ж-а вице-президенттикке кандидатураларды көрсөтөт, партиянын платформасын кабыл алат, бирок бул партиянын мүчөлөрүн эч нерсеге милдеттендирбейт. Президент (партия бийликте болсо) же мурдагы президент, же ага кандидат (ал оппозицияда болсо) партиянын лидери болуп калат.

от 123