АЙ КАЛЕНДАРЫ

АЙ КАЛЕНДАРЫ — Айдын фазаларьшын өзгөрүшүнө негизделген мусулман (хижра) календары, к. Календарь.