АЙ БАЛТА

АЙ БАЛТА — байыркы темир доорунун бери кеп элдер согушта урунуп келген курч миздүү жарты ай сымак курал. А. б. курч темирден түрдүү өлчөмдө жасалып, узуну ар кандай (2 метрче) катуу жыгачка (ыргай, четин, кайың ж. б.) сапталган. Сабы колго токтомдуу болсун үчүн быдырланып, бүлдүргө тагылган. Душманды ууландырып өлтүрүү максатында А. б-нын мизин кээде ууга сугарышкан. А. б.- илгерки жоокерчилик заманда кыргыздар урунган мыкты согуш куралдарынын бири.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *