АЙ АВТОМАТТЫК СТАНЦИЯСЫ

АЙ АВТОМАТТЫК СТАНЦИЯСЫ — Айды изилдөөгө арналган космостук аппарат. А. а. с. м-н Айдын кыртышы, андагы физ. шарттар изилденгендиктен, ал ар түрдүү илимий аппараттар, Айдын сүрөтүн ж-а байкоонун натыйжаларын жерге берип ТУРУУНУ радиотелеметрдик, теле көрсөтүүчү системалар м-н жабдылган. Станциянын түзүлүшү ж-а анда орнотулган аппараттар Айда иштөөнүн өзгөчө шарттарына ылайыкталат. Сов. «Луна-9» планета аралык автоматтык станция дүйнөдө биринчи болуп 1966-ж. 3-февралда Айга конгон. Кийинки мезгилдерде сов. «Луна-13» (21. 12. 1966), «Луна-16» (12. 9. 1970) ж-а «Луяа-17» (17. И. 1970), «Луноход-1» ж-а амер. «Сервейер-1», «Сервейер-7» планета аралык автоматтык станциялар ийгиликтүү учурулду.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *