АЙЫЛ ЧАРБА ЭКОНОМИКАСЫ

АЙЫЛ ЧАРБА ЭКОНОМИКАСЫ — соң. айыл чарбадагы өндүргүч күчтөр м-н өндүрүш мамилелеринин өз ара байланышын, алардын өсүшүндөгү закон ченемдүүлүгүн көрсөтүүчү, о. эле аз чыгым жумшап, көп киреше алуу үчүн зарыл факторлорду аныктоочу илим. Ар бир колхоз м-н совхоздо ж-а алардын өндүрүш тармактарынын өзгөчөлүктөрүн көрсөтүү, аларда чарба ишин уюштуруу, өндүрүштү пландаштыруу, план көрсөткүчтөрүн, нормативдерин жакшыртуу, ар кандай коомдук, табигый, тех. илимдердин жетишкендиктерин пайдалануу, эмгекчилерди эмгекке шыктандыруу б-ча материалдык жактан кызыктыруу сыяктуу көп иш А. ч. э-нын негизги милдети болуп саналат. А. ч. э. өндүрүштүн өсүү темпинин закон ченемдүүлүгүн, структурасын, пландаштыруу системасын, жолдорун, чарбалык иштеринин эффективдүүлүгүн негиздөөдөгү эсеп-кысапты, өндүрүштөгү илимий-тех. прогресстин багыттарын (өндүрүштү механикалаштыруу, автоматташтыруу, химиялаштыруу ж. б.) кучагына алат. А. ч. мекемелеринин ж-а анын тармактарынын өндүрүш процесстерин анализдөө, анын негизинде пайдаланылбай жаткан резервдерди табуу А. ч. э. үчүн эң маанилүү. А. ч. э. соц. а. ч. экономикасынын өсүү закондорун ж-а аларды иш жүзүндө колдонуу жолдорун көрсөтүп, алардын негизинде а. ч-нын эффективдүүлүгүн жогорулатуу б-ча ачык-айкын илимий сунуштарды иштеп чыгат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *