АЙЫЛ ЧАРБА СТАТИСТИКАСЫ

АЙЫЛ ЧАРБА СТАТИСТИКАСЫ — статистиканын айыл чарбадагы процесстерди ж-а өзгөрүштөрдү изилдөөчү тармагы. А. ч-да статистиканын жалпы методологиялык ыктары ж-а жолдору колдонулат; мис, каттоо, топтоо, изилдөө, текшерүү, орточо санды, индексти ж. б. пайдалануу. А. ч. статистикасы а. ч-нын өсүшү, жалпы ж-а күндөлүк абалы ж-дөгү маалыматтарды чогултуп, аларды текшерүү аркылуу талдап турат; а. ч-сын пландоого керектүү маалыматтарды даярдап, пайдаланылбаган мүмкүнчүлүктөрдү иликтейт; алдыңкы тажрыйба м-н илимдин жетишкендиктерин жыйынтыктап, аларды ж-а соң. мелдешти кеңири жайылтууга көмөк көрсөтөт; кээ бир райондордун, совхоздордун ж-а колхоздордун артта калуу себептерин изилдейт. А. ч. с-нын көрсөткүчтөрүнүн негизги булактары төмөнкүлөр: а) колхоздордун, совхоздордун, көмөк чарбалардын, кооперативдик ишканалардын отчеттору; б) бир жолу жүргүзүлүүчү жалпы каттоо (эсептөө), колхозчулардын, жумушчулардын ж-а кызматчылардын чарбасын изилдөө. А. ч. с-на коюлган негизги талап — отчёттогу көрсөткүчтөрдүн тууралыгы, аныктыгы. Анын тууралыгын текшерүү — статистикалык иштин орчундуу бөлүгү. А. ч. с-нын башкы максаты — а. ч-сын өнүктүрүү көрсөткүчтөрүнүн системаларын, эсептөө жолдорун талдоону улам жакшыртып туруу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *