АЙЫЛ ЧАРБА ПРОДУКЦИЯСЫНЫН БИРДИГИ — айыл чарба өндүрүшүндө алынган продукциянын негизги өлчөмү. Көп учурда ал белгилүү бир салмак м-н (мис, өсүмдүк өстүрүүдө өндүрүлгөн продукциянын бирдиги катары жыйналган түшүмдүн 1 ц, мал чарбачылыгында сүттүн, жүндүн, малдын тирүүлөй же союлгандагы салмагынын 1 ц) алынат. Кээ бир учурда продукциянын бирдиги катары анын көлөмү же саны алынат. Мис, бакма канаттуулар чарбасында жумуртканын жүзү же миңи, сүттүн литри ж. б. Бул бирдик а. ч-да эмгек өндүрүмдүүлүгүн, өндүрүлгөн продукциянын өз наркын, эмгек акыны эсептөө, чарбанын экономикасын анализдөө үчүн колдонулат.

от 123