АЙЫЛ ЧАРБА ПРОДУКТЫЛАРЫН МАМЛЕКЕТТИК ДАЯРДОО

АЙЫЛ ЧАРБА ПРОДУКТЫЛАРЫН МАМЛЕКЕТТИК ДАЯРДОО — белгиленген баа б-ча а. ч. продуктыларын пландуу түрдө борборлоштуруп даярдоо. Даярдоонун башкы максаты өлкөдөгү азык-түлүк, сырьё ресурстарын коомдук өндүрүштүн кызыкчылыгы, эл чарбасын пландуу жүргүзүү үчүн топтоо болуп эсептелет. Ал өндүрүштү адистештирүүдө, өндүрүш чыгымын азайтууда ж-а калк керектөөчү продуктыларды өндүрүүнү көбөйүүдө а. ч. өсүмдүктөрүн, тармактарын, а. ч. продукциясын өлкөнүн экон. р-ндору м-н зоналары ортосунда туура бөлүштүрүүгө мүмкүндүк берет. О. эле колхоздордун ж-а колхозчулардын товардык продукциясын пландуу баа б-ча сатууну уюшкандык м-н өткөрүүнү камсыз кылат, а. ч. өндүрүшүнүн ургаал өсүшүнө шарт түзөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *