АЙЫЛ ЧАРБА ПРОДУКТЫЛАРЫНЫН БАЛАНСЫ

АЙЫЛ ЧАРБА ПРОДУКТЫЛАРЫНЫН БАЛАНСЫ — айыл чарба продуктыларынын ресурстарынын мүнөзүн ж-а эл чарбасында аны пайдалануу жолун көрсөтөт. Ал продуктылардын ар бир түрү б-ча натуралай ж-а акчалай көрсөткүчтөрдөн таблица түрүндө түзүлөт . Анын киреше ж-а чыгаша бөлүгү болот: киреше бөлүгүндө ресурстардын булагы ж-а алардын көлөмү, чыгашасында чыгымдын түрлөрү, негизги багыттары, пайдалануу багыты, керектөөчүлөрдүн тармагы группалар б-ча көрсөтүлөт. А. ч. продуктылары б-ча төмөнкүдөй баланстар түзүлөт: а) а. ч. ишканаларынын ж-а өз чарбасынын продуктыларынын балансы; б) а. ч-сынын товардык продукциясынын балансы; в) а. ч. продуктыларын өндүрүүнү ж-а керектөөнү жыйынтыктоо балансы; г) бардык а. ч. продукциясынын балансы. Баланс товардык продукциянын ж-а а. ч. продуктыларынын өндүрүштөгү ж-а өндүрүшкө байланышсыз керектөө көлөмүн эсептеп чыгарууга мүмкүндүк берет. Ал улуттук кирешенин ж-а аны бөлүштүрүүнүн эсебин чыгаруу, о. эле а. ч-сынын дүң продукциясын акчалай көрсөткүч м-н жалпы өлкө б-ча эсептөө үчүн пайдаланылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *