АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШҮН АВТОМАТТАШТЫРУУ

АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШҮН АВТОМАТТАШТЫРУУ — адамдын көзөмөлү астында автоматтуу жасалгалар м-н а. ч. жумушунун технол. процесстерин башкаруудагы машиналуу өндүрүш этабы. Мында а. ч. өндүрүшү тутумдаш машина системалары, аспаптар ж-а жасалгалар м-н аткарылып, кол эмгеги жеңилдейт. А. ч. өндүрүшүн автоматташтыруу жогорку деңгээлде механикалаштырылган же ө. ж-га жакын өндүрүш процесстеринде гана колдонулат. Анда автоматтык контролдоо, коргоо, жөнгө салуу ж-а башкаруу системалары пайдаланылат. Автоматташтыруу жашылча өстүрүүдө, мал чарбасында, анын ичинен бакма канаттуулар чарбасында кеңири киргизилген. Айрым совхоздордо, колхоздордо жем бергич, саан аппараттары, жумуртка чогултуу ж-а сорттоо, а. ч. имараттарын желдетүү, электроустановкалар ж. б. автоматташтырылган. Сугат дыйканчылыгы, сугаруу ж-а мелиорация системаларынын курулуштарында, каналдардагы сууну бөлүштүрүү ж-а жөнгө салууда автоматика кеңири колдонула баштады. Тракторлордо кыймылдаткычтын айлануучу валынын ылдамдыгын жөнгө салуучу жөндөгүч ж-а майдын, суунун жылуулугун керектүү темп-рада кармап туруучу термостаттар, автоматтык жасалгалар сыяктуу а. ч. машиналарында колдонулуп жатат. Мындай автоматтык жасалгалар чөп, кызылча, пахта, эгин ж. б. жыйноодо да колдонулат. Ушуга байланыштуу колхоз, совхоздордо диспетчердик кызмат иш жүзүнө ашырылып, автоматтык башкаруу принциптери иштелип чыгуу-

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *