АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШҮНҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ

АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШҮНҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ — айыл чарба продукциясынын бирдигине эмгек м-н каражатты аз сарптап, ар гектардан азык-түлүктү көп өндүрүү. Жалпысынан эмгек өндүрүмдүүлүгү, продукциянын өз наркы, чарбанын рентабелдүүлүгү ж. б. көрсөткүчтөр өндүрүштүн эффективдүүлүгүн мүнөздөйт. Эмгек өндүрүмдүүлүгүн, коомдук өндүрүштүн эффективдүүлугүн баалоонун негизи дүң продукция м-н катар дүң киреше же накта продукция болот. Кыргызстандын а. ч-сында эмгек өндүрүмдүүлүгү 1960-ж-га салыштырганда 1971-ж.- 39, анын ичинен колхоздордо — 43, совхоздордо 18% ке жогорулап, о. эле мезгилде дүң продукция 928 млн сомду түзгөн. Продукциянын өз наркы өндүрүштүн натыйжалуулугун көрсөтүп, анын тех.-экон. табигый ж-а уюштуруу жактарын чагылдырат. Колхоз, совхоздордо продукциянын өз наркын 1%ке арзандатуу 471 млн сомдон айланып, колхоздордо эле 273,4 млн сомдук мүлктү үнөмдөөнү камсыз кылат. Өндүрүштүн рентабелдүүлүгү анын натыйжасы м-н чыгымынын ортосундагы айырманы — кирешени айкындайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *