АЙЫЛ ЧАРБА МАШИНАЛАРЫН РЕМОНТТОО

АЙЫЛ ЧАРБА МАШИНАЛАРЫН РЕМОНТТОО — бузулган айыл чарба машиналарын оңдоо, тейлөө б-ча уюштуруу ж-а тех. чаралар системасы. Тех. ж-а күндөлүк ремонтторРТСтин, колхоздун, совхоздун устаканаларында жүргүзүлөт. Талаа жумуштарынын мезгилинде күндөлүк ремонт автомобиль устаканаларында жүргүзүлөт! А. ч. машиналары м-н курал-шайман тех. жактан күн сайын тейленип турулат. Машина жумуштун белгилүү көлөмүн аткарганда, күндөлүк ремонт жүргүзүлүп, ага жешилген тетиктерди калыбына келтирүү жумуштары да кирет. Түрдүү а. ч. машиналарын ремонттоо жумушунун көлөмү алардын конструкциясы м-н тетиктеринин жешилишине байланыштуу болот. Топуракты иштөөчү машиналарды ремонттоодо негизинен темир усталык иш, түшүм жыйноочу машиналарды (дан комбайндары, боолагыч, оргуч машиналар) ремонттогондо, слесардык-мех. иш аткарылып, айрым тетиктер алмаштырылат ж-а эптештирилет. А. ч. машиналарын ремонттоо ж-а монтаждоо тех. талаптарга ылайык жүргүзүлөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *